UddannelseUddannelse

På DTU findes flere muligheder for at uddanne sig inden for det maritime område:

Studieforløb i maritim teknik under bacheloren Produktion og Konstruktion. Det anbefalede studieforløb findes her.

Studieforløb i maritim teknik under kandidatuddannelsen Konstruktion og Mekanik. Det anbefalede studieforløb findes her.

Studieforløb i maritim teknik under diplomuddannelsen Maskinteknik 

Norden Five Tech-kandidatuddannelsen Nordic Master of Maritime Engineering

Kandidatuddannelsen Olie- og Gasteknologi

Kandidatuddannelsen Byggeteknologi med specialisering i marine konstruktioner

For yderligere oplysninger kontakt Maritime DTU.