Om centeretOm centeret

Det Blå Danmark har en af Danmarks største erhvervsmæssige styrkepositioner og har løbende formået at tilpasse sig tidens udfordringer og udnytte mulighederne for nye forretningsområder. Udviklingen i energipriserne og den internationale regulering af erhvervet indebærer fremtidige energieffektiviseringskrav samt nye krav til udledning af SOX og NOX, partikler, ballastvand og ophugning.

Opgaverne med at tilpasse den eksisterende handelsflåde til fremtidige driftsvilkår er en enorm teknisk og økonomisk udfordring. Endelig er der en række uløste problemer vedrørende tilgængelighed af havnefaciliteter samt effektiv rensning af skibsskrog. Det gælder for alle disse udfordringer, at deres løsning forudsætter en avanceret teknologisk ekspertise og præcis indsigt i de forretningsmæssige vilkår.

Udfordringerne for det maritime erhverv
Disse udfordringer medfører imidlertid også nye forretningsmuligheder for danske redere og leverandører. Skibsfart udgør en væsentlig del af Det Blå Danmark, men samtidig er nye muligheder i Arktis, offshore-industrien og inden for opstilling og servicering af havvindmøller også kommet i spil. Erhvervets udfordringer er komplekse og globale, og danske virksomheder er i benhård international konkurrence. For at kunne klare sig i denne konkurrence og vende udfordringerne til muligheder må der udvikles, udvælges og implementeres de rette teknologiske, system- og ledelsesmæssige løsninger. Det kræver en høj grad af innovation og tværfaglighed samt adgang til højt kvalificeret teknisk arbejdskraft.

Maritime DTU er netop blevet dannet for at imødekomme de udfordringer og muligheder Det Blå Danmark står over for. Centeret vil styrke de fire hovedområder: Forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning med det formål at øge værdiskabelsen i Det Blå Danmark. Centeret skal fungere som DTU's kontaktpunkt med det maritime erhverv.

Forskningen i Maritime DTU
På forskningssiden vil Maritime DTU styrke tværfagligheden ved at øge samarbejdet mellem institutterne og sikre erhvervsrettet forskning.  Forskningen ligger til grund for uddannelserne på DTU, og en væsentlig del af det maritime centers værdiskabelse for erhvervet vil være en øget uddannelse af ingeniørkandidater til den maritime industri.

Bedre uddannelse og bedre samarbejde
DTU har i dag stor bredde inden for det maritime område med tidssvarende, forskningsbaserede uddannelsestilbud. Centret vil stå for vedligeholdelse af de nuværende maritime uddannelsesaktiviteter og kontinuerligt skabe og udvikle attraktive uddannelsestilbud på tværs af DTU's institutter. Maritime DTU vil også fungere som platform for samarbejdsaftaler med andre førende universiteter inden for det maritime område på både uddannelses- og forskningssiden. Centeret giver gode muligheder for tiltrækning af attraktive gæsteprofessorer og ph.d.-studerende fra førende universiteter og miljøer.