Forskning

På DTU forskes der både i klassiske maritime områder og i tværfaglige indsatser, der er vigtige for det maritime område.

Containerskib og 2 slæbebåde
 • Design og konstruktion af skibe og andre maritime konstruktioner
  Design og operation af skibe og andre maritime konstruktioner,  skibsstyrke,  letvægtsmaterialer, ekstreme belastninger, risikoanalyser, støj og vibrationer. 
 • Motorer og brændstoffer
  Skibsmotorer, bæredygtige brændstoffer, brændselsceller, batterier og energieffektivitet
 • Miljøteknologi og klimaforandringer
  Røggasrensning, ballastvandsrensning, anti-fouling maling, monitorering af emissioner, miljøpåvirkninger og klimaforandringer
 • Livscyklusanalyser
  Livscyklusanalyse, levetidsomkostninger og miljøpåvirkninger
 • Automatisering
  Autonome systemer og beslutningsstøttesystemer til anvendelse under sejlads, undervandsrobotter,
 • Transportoptimering
  Maritim logistik,  stuvningsplanlægning og ruteoptimering
 • Innovation og produktudvikling
  Produktudvikling, forretningsudvikling, entreprenørskab. 
 • Overvågning 
  Overvågning af skibstrafik, satellitbaseret navigation, E-navigation, maritim kommunikation
 • Fiskeriteknologi 
  Akvakultur, oceanografi