ForskningForskning

Maritime DTU samler den ekspertise, der findes på DTU og som er vigtig for det maritime område:

• Design og operation af maritime konstruktioner, hydrodynamik, skibsstyrkelære, skibsoperationer, skibsdesign, bølgelaster, fluid  mekanik, pålidelighedsanalyser, letvægtsmaterialer, støj og vibrationer

• Skibsmotorer, forbrændingsmotorer, forbrændingsprocesser, køleteknik, brændstoffer, emissioner og energieffektivitet

• Produkt/service koncepter, livscyklusanalyse, levetidsomkostninger og miljøpåvirkninger

• Risikoanalyser af maritime konstruktioner, eksperimentel strukturel mekanik, udmattelse, ekstreme belastninger

• Fejltolerant kontrol, automatisering, autonome systemer, undervandsrobotter, beslutningsstøttesystemer

• Maritim logistik, transportoptimering, operationsanalyse, stuvningsplanlægning og ruteoptimering

• Operationsanalyse, innovation, produktudvikling, produktions- og projektledelse, bæredygtighed, strategisk simulering og risikovurdering

• Miljøteknologi, ballastvandsrensning, røggasrensning, anti-fouling maling, monitorering af miljøpåvirkninger

• Overvågning af skibstrafik, satellitbaseret navigation, E-navigation, maritim kommunikation

• Akvakultur, oceanografi og klima, fiskeriteknologi

• Brændselsceller og batterier til skibe

• Monitorering af klimaforandringer, udnyttelse af polare ressourcer, udbredelse og forudsigelse af isforekomster

• Innovation i netværk, forretningsudvikling, entreprenørskab. Innovation i netværk i den maritime sektor